.αστε

ἐστε , εἰμί
sum
pres ind act 2nd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἄστε' — ἄστεα , ἄστυ town neut nom/voc/acc pl (homeric ionic) ἄστει , ἄστυ town neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἄστει , ἄστυ town neut dat sg ἄστεε , ἄστυ town neut nom/voc/acc dual (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἅστε — ἔστε , ἔστε up to the time that indeclform (conj) ἐστε , εἰμί sum pres ind act 2nd pl ἔστε , εἰμί sum pres imperat act 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Hexametre dactylique — Hexamètre dactylique L hexamètre dactylique est un mètre surtout utilisé en grec ancien et en latin. Des poètes s y sont essayé en allemand, en italien, en russe et, rarement, en anglais. La Renaissance a connu une très importante floraison de… …   Wikipédia en Français

  • Hexamètre — dactylique L hexamètre dactylique est un mètre surtout utilisé en grec ancien et en latin. Des poètes s y sont essayé en allemand, en italien, en russe et, rarement, en anglais. La Renaissance a connu une très importante floraison de vers mesurés …   Wikipédia en Français

  • Hexamètre dactylique — L hexamètre dactylique est un mètre surtout utilisé en grec ancien et en latin. De nombreux poètes y ont eu recours en français, en allemand, en italien, en russe et rarement en anglais. La Renaissance a connu une très importante floraison de… …   Wikipédia en Français

  • Hexamètres dactyliques — Hexamètre dactylique L hexamètre dactylique est un mètre surtout utilisé en grec ancien et en latin. Des poètes s y sont essayé en allemand, en italien, en russe et, rarement, en anglais. La Renaissance a connu une très importante floraison de… …   Wikipédia en Français

  • GERRAE — I. GERRAE crates vimineae, Graece γέῤραι quoque; quas cum Athenienses, Syracusas obsidentes, crebro poscerent, irridentes eos Siculi gerras clamitabant; unde factum, ut gerrae, pro nugis et contemptu, dicantur, Fest. Hinc itaque Gerrae Siculae,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • NORICUM — I. NORICUM Mediterraneum pars Norici longius a Danubio in Austrum recedens, ubi Stiria et Carinthia. II. NORICUM regio Germaniae (quam nunc bona ex parte Bavariam appellant) habens ab occasu Aenum fluvium, qui medius est inter Vindelicos et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PANNONIA — regio Europae maxima, inter Danubium ad Boream a Metanastis Iazygibus separantem, et Saum fluv. ad meridiem dividentem; ac inter Noricum ad occidentem et Mysiam ad ortum contenta; In superiorem (quae Prima Rufo, Marcellino, et Lib. Notit.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PLENIBERBES — Graecis πληρογένειοι et ὁλογένειοι (ut maliberbes in Gloss. veter. κακογένειοι) dicti sunt, qui plenam alerent barbam. Plenâ autem barbâ esse dicitur, qui ad plenum barbatus est, qualem Graeci ἁδροπώγωνα vocant, ut prima illis barba dicitur ὁ… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.